Citáty o lásce

Na našich stránkách svatebního salonu Oriela Vám přinášíme každý měsíc jeden citát o lásce. Postupně je budeme na této stránce zveřejňovat, jako inspiraci pro nastávající novomanžele.

"Tajemství dobrého manželství je, že řadovému představení je vždy znovu dodávána premiérová atmosféra."
M.Ophüls

"Velké tajemství každého dobrého manželství spočívá v tom, že se považuje každý malér za epizodu- a ne každá epizoda za malér."
H. NICOLSON

"Ctnost zvyšuje cenu ženy, a to i ve chvíli, kdy ji ztrácí."
CH.DE Laclos

"Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem."
I. Kant

"Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu: oddávat se mu, ale nelpět na něm."
Caesar

"Věřím , že nic nepomine bez následků a že každý náš krok i ten nejmenší, je významný pro život přítomný i budoucí."
A.P.Čechov

"Nešťastně zamilovaní mají k lásce nejvíce co říci."
Čajkovskij 

"Má-li problém řešení,nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou."
DALAJLÁMA

"Milovat je cnost, milovat se vášeň."
J.Buzássy

"Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastni."
B. Bardotová 

"Cílem lásky je vzájemné přizpůsobování předností i nedostatků obou stran společného zájmu."
Louis-Victor-Emile Bougaud

"Lásku si nejde vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama nehledaná,nečekaná, nežádaná."
Pearl S. Bruck

"Milujeme jiné, protože v nich milujeme především sebe. Je to líc sebelásky."
G.Bosco

"Být šťasten sám a jiné blažit – to je pravý úkol člověka."
B.Balzano

"Kdo má stanovit zákony milenců? Láska sama o sobě je nejvyšším zákonem." 
A.M BOETHIUS 

"Lépe dostat kamínek z lásky než briliant z povinnosti."
A.Blok 

"Pro lásku není nic nepatrného; všednost má pro ni platnost věčnosti a žije spíše z nižších než vyšších citů."
H. Bergson

"Na lásce je zajímavé právě to,že jen ta nešťastná nás může alespoň chvílemi činit vskutku šťastnými."
A. BINET

"Umět milovat předpokládá dvojí: umět přehlížet nedostatky toho druhého a umět mu odpouštět viny."
J.Benthem 

"Žárlivost je neřest omezeného chápání lásky."
W.Benjamin

"V lásce je vina vždy společná."
F.A.Bebel

"Jen malá láska činí šťastnými, velká velká nám přináší utpení."
P.De Beumarchias

"Kdo nemá rád lidi, pro toho nemá smyslu žít."
K.N.Baťuškov

"I velká láska přináší okamžiky,kdy každý touží spát sám, stávaje se jeden druhému nesnesitelným."
E. BASS

"Možná bychom byli mnohem šťastnější, kdybychom dávali do oběhu méně peněz a více lásky."
E.W.Barnes 

"V lásce jsou půvabné dvě věci - její zralost a pak její nezralost."
H.Barbusse

"Laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné."
H.De Balzac

"Je možné milovat a nebýt přitom šťasten, je možné být šťasten a nemilovat, ale milovat a být šťasten, to je velký zázrak. "
H. De.Balzac

"S vášněmi nutno spěchat, s láskou nikoliv. Ta se vždy objeví na scéně v příhodný čas."
J.Bakerová
 
"Žádná láska neuspokojí natolik, abychom po ní stále toužili."
F.BOCON

"Neočekávat od lásky příliš mnoho je lepší způsob, jak být uspokojen."
J-A..B.D´AUREVILLY

"O přátelství se může hovořit jen tam, kde je vzájemná láska."
Aristoteles

"Zlatý zákon lásky zní: miluj a budeš milován."
H.CH.Andersen

"Co je smyslem lásky? Měnit zlobu ve snášenlivost."
Anakreón

"Málo milují ti, kdož v lásce spatřují nějakou svou výhodu."
J.Amando

"Z lásky k sobě žijeme, z lásky k jiným umíráme."
E.De Amicis

"Malé lásky jsou jako řeky, jež vždy někam směřují. Jen velká láska je jako mračna, jež bez cíle bloudí oblohou."
M.Aligerová

"Říká se, že mnohé lásky jsou nám nepochopitelné. Já myslím,  že mnohé rozchody ještě více."
M.Aligerová

"Nikoliv tomu odpouštíme, koho milujeme, ale toho milujeme, komu odpouštíme."
Amaru

"Být churav láskou - to je důvod zemřít."
Dante Alighieri